Studiet som gjør deg til en lønnsvinner

Vil du tjene mer enn gjennomsnittet? Da bør du studere matematiske fag.

Lønn - Foto - Scanpix

At det lønner seg å studere, sånn rent økonomisk, har mange undersøkelser vist. Men man har ikke visst om det er utdannelsen i seg selv, eller personlige egenskaper, som har ført til høyere lønn, skriver business.dk.For å finne ut av dette har professor og formann for den danske Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, gjennomført en sammenligning av 20 000 søsknene, der den ene har fått lang eller mellomlang utdannelse, som den andre ikke har fått.Og resultatet viser at særlig de søsknene som tar en matematikk-tung utdannelse, får en høyere, arbeidsinntekt, omlag 16 prosent høyere enn sitt søsken.Undersøkelsen viser videre at personer med matematiske utdannelser i snitt får en livslønn som ligger 30 prosent høyere enn andre grupper med tilsvarende utdannelseslengde.Business.dk slår derfor fast at det vil være svært lønnsomt for Danmark dersom flere unge studerer matematiske fag.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK