Studiet som gjør deg til en lønnsvinner

Vil du tjene mer enn gjennomsnittet? Da bør du studere matematiske fag.

At det lønner seg å studere, sånn rent økonomisk, har mangeundersøkelser vist. Men man har ikke visst om det er utdannelsen iseg selv, eller personlige egenskaper, som har ført til høyerelønn, skriver business.dk. For å finne ut av dette har professor ogformann for den danske Produktivitetskommissionen, Peter BirchSørensen, gjennomført en sammenligning av 20 000 søksken, der denene har fått lang eller mellomlang utdannelse, som den andre ikkehar fått. Og resultatet viser at særlig de søsknene som tar enmatematikk-tung utdannelse, får en høyere, arbeidsinntekt, omlag 16prosent høyere enn sitt søsken. Undersøkelsen viser videre atpersoner med matematiske utdannelser i snitt får en livslønn somligger 30 prosent høyere enn andre grupper med tilsvarendeutdannelseslengde. Business.dk slår derfor fast at det vil væresvært lønnsomt for Danmark dersom flere unge studerer matematiskefag.