Barneombudet frykter at lovendring rammer fosterbarn

Barneombud Anne Lindboe frykter at en lovendring fra nyttår vil svekke rettssikkerheten til fosterbarn. Fosterhjemsforeningen mener endringen er en skandale.

Jente på skolen - Foto - Scanpix
Kultur

Lovendringen, som er ment å gi fosterbarn en tryggere hverdag, kan føre til det motsatte, skriver Dagsavisen.Fra 1. januar neste år er det kommunen og ikke lenger barnevernstjenesten som har ansvaret for å føre tilsyn med at fosterbarn får forsvarlig og god omsorg i fosterhjemmet der de er plassert. Det blir opp til den enkelte kommune å bestemme hvilken instans som skal føre tilsynet, noe som kan føre til store forskjeller fra kommune til kommune. Samtidig opphører ordningen med at hvert enkelt barn skal ha sin egen tilsynsperson, skriver avisen.Lindboe mener disse endringene er et alvorlig feilgrep.- Dagens ordning med tilsyn av barn i fosterhjem er ikke god nok. Kvaliteten på tilsynet er til dels både dårlig og varierende. Men denne endringen vil føre til en forverret situasjon for fosterbarna, ikke en bedring, mener hun.Barneombudet får støtte både fra Redd Barna. Landsforeningen for barnevernsbarn og Fosterhjemsforeningen.- Jeg mener det er en skandale dersom den nye regjeringen ikke på nytt vurderer om det er faglig forsvarlig at tilsyn skal være et kommunalt ansvar, sier generalsekretær Tove M.S. Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening.Også barneombud Anne Lindboe mener regjeringen må se nærmere på endringene den forrige regjeringen ville innføre.I dag lever over 10.000 norske barn i fosterhjem. (©NTB)

Nyheter
Politikk