Nesten 200 barn feirer jul på hemmelig sted

I år vil rundt 200 barn feire jul på et krisesenter. Men det er en myte at folk flykter fra mishandling og familievold i jula.

Foto: Reuters
Kultur

- Mange drøyer med å dra til krisesentrene i jula, de fleste vil feire hjemme. Det sosiale presset på jula er så stort, og folk strekker seg langt, sier daglig leder i Norsk Krisesenterforbund Wenche Nielsen. Forbundet organiserer tolv av de mellom 40 og 50 krisesentrene i Norge.Å flytte til et krisesenter er ofte planlagt, og de fleste gjør det enten før eller etter jul. Akuttilfeller er en sjeldenhet i jula, opplyser Nielsen.Det finnes ingen oversikt over hvor mange barn som til enhver tid befinner seg på krisesenter, men i 2012 ble det registrert 66.130 barnedøgn ved krisesentrene, viser statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det betyr at det i snitt var 181 barn på krisesenter hver dag.I alt oppholdt 1.763 barn seg ved et krisesenter i fjor.- Pågangen varierer, men det er ikke noe som tyder på at tallene har gått ned. Det holder seg veldig stabilt, sier Nielsen. (©NTB)FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Politikk