Sjefens tiltak mot sykefravær fungerer ikke

Det blir ikke færre sykemeldinger selv om sjefen prøver med flere ulike tiltak.

Foto: Scanpix
Kultur

I de fleste bransjer er det ingen påviselig effekt av arbeidsgivers egne forebyggende tiltak mot sykefravær blant arbeidstakere over 50 år, viser ny analyse ifølge Forskning.no.Over 700 norske bedrifter av ulik størrelse, med over 33 000 arbeidstakere, inngår i forskningen. Den er utført av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen i Fafo.Eksempler på tiltak som settes inn av arbeidsgivere, er redusert arbeidstid, tekniske hjelpemidler, endring i stilling eller arbeidsoppgaver.Unntakene finner forskerne blant ansatte innen offentlig administrasjon, som typisk jobber på kontor. Disse har 10 prosent redusert risiko for legemeldt sykefravær på mer enn 16 dager, når sjefen innfører ett eller flere forebyggende tiltak.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK

Nyheter
Personlig økonomi