15 voldtektsforsøk hver dag i USAs forsvar

Hver eneste dag kommer det inn 15 anmeldelser på voldtektsforsøk begått av og mot soldater i det amerikanske forsvaret, viser tall fra Pentagon.

Amerikanske soldater - Foto - AP

Antallet anmeldelser for voldtektsforsøk i det amerikanske forsvaret steg i fjor med hele 60 prosent fra året før, noe som trolig skyldes økt tiltro til at de skyldige vil bli straffet.5.400 voldtektsforsøk ble anmeldt i fjor, opplyser oberstløytnant Cathy Wilkinson, som er talskvinne for Pentagon.- Dette er en økning på 60 prosent, sammenlignet med de 3.374 anmeldelsene vi mottok i 2012, opplyser hun.UnderrapportertPentagon har tidligere innrømmet at mange voldtektsforsøk trolig aldri blir anmeldt, og forsvarsledelsen har derfor satt i verk flere tiltak for å oppmuntre ofre til å melde ifra.Både president Barack Obama og Kongressen har engasjert seg i saken, etter flere grove overgrepssaker som har fått bred medieomtale i USA.- Vi ser på det økende antallet anmeldelser som et resultat av økende tiltro til måten vi håndterer slike saker på, sier Wilkinson.YdmykesKongressen er imidlertid ikke fornøyd med Pentagons håndtering av seksuelle overgrep begått av og mot soldater.Under en høring i Senatet onsdag fortalte flere ofre hvordan de ble ydmyket og degradert etter å ha anmeldt medsoldater for voldtektsforsøk.Noen folkevalgte har tatt til orde for ny lovgiving og ønsker å frata offiserer retten til å avgjøre om det skal reises tiltale i overgrepssaker.Forsvarsminister Chuck Hagel beordret i mai i fjor en gjennomgang for å sjekke om militært personell som har i oppgave å motta og behandle anmeldelser om seksuelle overgrep, har de nødvendige kvalifikasjoner.Fikk sparken Som et resultat av gjennomgangen ble 588 soldater fratatt jobbene sine. 79 av dem ble sparket fra forsvaret, mens de øvrige ble omplassert, opplyser Pentagon.- Vi vil fortsette arbeidet for å sikre at vi velger dem som er best egnet til disse stillingene, at kommandokjeden vet hva som forventes av dem og at alle forstår hvor viktig dette arbeidet er for hæren, sier oberst David Patterson.Mange av soldatene som fikk sparken viste seg å ha vært innblandet i overgrep mot barn, voldtektsforsøk og fyllekjøring, mens andre var tatt for besittelse av pornografisk materiale. (©NTB)FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK