Amerikanske forskere hevder nå at det å ha sex kan gjøre deg smart. Denne "fordelen" kommer i tillegg til at sex også kan redusere din følelse av stress, og brenner ekstra kalorier.De siste forskningsresultatene, som er basert på forsøk på mus, viser nemlig at det å ha sex øker dannelsen av nevroner inne i hippocampus, en del av hjernen som er ansvarlig for å skape det langsiktige minne. Når musene sluttet å parre seg, så falt deres intelligensnivå, sier forskerne ved University of Maryland.- Vi fant ut at selv om det ble skapt nye nevroner, dalte de kognitive evnene når musene gikk i lengre perioder uten seksuell aktivitet, sier forskerne.Også forskning fra Sør Korea viser at seksuell aktivitet øker den intelektuelle funksjonen til hjernen. Eldre par som har sex får blant annet mindre sjans for å få demens.