En av ti kvinner i Norge har blitt voldtatt

En av tre voldtatte kvinner forteller aldri noen om overgrepet. De oppsøker heller ikke helsepersonell for medisinsk undersøkelse etterpå.

Foto: Scanpix

For første gang er en landsomfattende undersøkelse med så vanskelige og følsomme tema gjennomført som telefonintervju i Norge. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) står bak undersøkelsen. I alt 2.435 kvinner og 2.092 menn i alderen 18 til 75 år ble stilt konkrete og detaljerte spørsmål om vold og overgrep i barndommen, vold og overgrep i voksen alder, samt psykisk helse og sosiodemografiske forholdAv kvinner som er blitt voldtatt, sier bare 11 prosent at de søkte behandling etterpå. Hele 29 prosent hadde aldri fortalt om overgrepet til noen før denne undersøkelsen.- Dette er alvorlige tall. Dette forteller oss at dette er kjempetabber i samfunnet, sier forsker og psykolog Siri Thoresen ved NKVTS.Onsdag formiddag ble rapporten overrakt justisminister Anders Anundsen (Frp), med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) til stede.VanskeligMens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redd for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd.Undersøkelsen tar for seg alle former for vold og overgrep i alle livets faser. Resultatene viser stor overlapp mellom ulike former for vold. For eksempel sier 70 prosent av kvinnene som ble voldsutsatt i barndommen, at de også opplevde psykologisk vold fra foresatte. Nær halvparten av de som hadde opplevd alvorlig vold fra foresatte rapporterte også om vold mellom foreldrene/foresatte.Det var også stor overlapp mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.Bekymret statsråd - Dette er et område hvor er viktig, men også vanskelig, å være faktabasert. Dette tallgrunnlaget gjør oss bedre i stand til å treffe tiltak, kommenterer justisminister Anundsen.Kun et mindretall av voldtektssakene, en av ti, ble anmeldt til politiet. Andelen var noe høyere for alvorlig fysisk vold, der en av fire saker ble anmeldt.- Jeg syns det er bekymringsfullt at så mange lar være å gå til politiet og sat så få benytter seg av helsetilbudet etterpå, sier Anundsen.Undersøkelsen inngår som en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 - 2011 «Vendepunkt», og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. (©NTB)FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK