Kvinner storforbruker alternativ terapi

Kvinner har oftere medisinsk uforklarte plager og symptomer, mener lege.

Meditasjon - Foto - Scanpix

Over halvparten av norske kvinner, 53,6 prosent, opplyser å ha benyttet seg av alternativ behandling. Middelklassekvinner med god helse er storforbrukere både av vanlige helsetjenester og av alternative behandlingstilbud, skriver Aftenposten.Lege Anders Danielsen Lie har engasjert seg i debatten om tradisjonell skolemedisin og alternativ behandling og har skrevet flere artikler om temaet Han er ikke overrasket over at alternative behandlingsmetoder appellerer mer til kvinner enn til menn. Men han kan ikke gi noe entydig forklaring på hvorfor.- Det kan være flere årsaker. Kvinner har nok noe mer av det vi vil kalle medisinsk uforklarte plager og symptomer. På gruppenivå kan det hende at forholdet mellom terapeut og pasient har noe mer å si for kvinner enn for menn, sier Danielsen Lie til Aftenposten.Han tror det kan være biopsykososiale årsaker til at nettopp de velutdannede kvinnene er storforbrukerne.Den svenske stressmestringspedagogen Sara Ähleklint ved alternativkliniken NEMUS på Bjølsen i Oslo, har følgende forklaring:- At kvinner frem til i dag oftere har søkt hjelp innenfor alternativ medisin, tror jeg kan skyldes at tradisjonell skolemedisin i stor grad har vært basert på forskning utført av mannlige vitenskapsmenn, ofte med menn som respondenter/deltagere i studiene, sier hun til Aftenposten.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK