Pensjonsavtale vrakes, nå mister hun millioner

Storbanken SEB vraker den gullkantede og tidligere kritiserte pensjonsavtalen til konsernsjef Annika Falkengren.

Annika Falkengren. Foto: Scanpix

Annika Falkengren, toppsjef i SEB, har hatt det som heter ytelsesbasert pensjon. Enkelt forklart, er pensjonens størrelse og omfang bestemt på forhånd, og i Falkengrens tilfelle har hun hatt krav på en pensjon tilsvarende 65 prosent av sluttlønnen, som igjen er avhengig av størrelsen på vanlig lønn.SEB-sjefen kan i henhold til tidligere avtale fratre etter fylte 60 år. Sett i forhold til Falkengrens kompensasjon i 2012 og med en forutsetning om at hun lever til hun er 85 år, er den tidligere pensjonskontrakten verdt 120 millioner kroner, viser estimater fra Di.Den gullkantede avtalen har vært gjenstand for massiv kritikk, noe som også er årsaken til at den nå er gjort om til en innskuddsbasert pensjonsordning, opplyser SEBs kommunikasjonsdirektør, Viveka Hirdman-Ryrberg til avisen.Når det gjelder innskuddsbasert pensjon er ikke endelig størrelse forhåndsbestemt. I stedet definerer man en årlig premie som betales ut, og så blir pensjonen så stor som pengene rekker til.Hvor mye Falkengren vil få utbetalt vil stå i SEBs årsrapport, skriver nettstedet.Etter SEBs avgjørelse er det nå bare Nordea og Handelsbanken i Sverige som fortsatt har ytelsesbasert pensjon for sine toppsjefer.