- Det er to perspektiv som jeg anser som viktige i utøvelsen av lederskap nå. Det ene er å anerkjenne og akseptere at det finnes ulike oppfatninger om noe. Man skal gi de rom og lytte. Så er det viktig at man ikke legger skjul på eget syn, sier preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien til DN.- Hvorfor takket du nei til å bli nominert som biskop i Borg i 1998, men takket ja og ble utnevnt i 2005?- Jeg var 43 år og hadde barn boende hjemme. Det hadde blitt for krevende. Da jeg ble 55 år var jeg klar, og fikk mye oppslutning, sier Byfuglien til avisen, og fortsetter:- I jobben som biskop blir du eksponert og skal inspirere. Det fungerer ikke å si at du er sliten. Det er ikke som en politiker at du kan slutte når du ikke vil mer.Det er ifølge Byfuglien ikke slik at man bare kan slutte, om man ønsker det.- Det er det ingen som gjør. Ingen i vår kirke har sluttet som biskop og gått over til andre stillinger. Du står i det til du er pensjonist, og det er lenge å være i en sånn jobb om du begynner som ung, sier hun til DN.