Etiske bekymringer for farskapstest av foster

25 norske kunder har betalt 10.000 kroner for å få vite hvem som er far til barnet før det er født. Bioteknologinemnda vil se nærmere på saken.

TRONDHEIM 20080701:Blodprøve ved blodbanken på St. Olavs Hospital i Trondheim.Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Kallestad, Gorm
Kultur

I Norge forbyr bioteknologiloven farskapstesting av barnet på fosterstadiet, med unntak av tilfeller der moren har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men tjenesten utføres i Danmark gjennom internettselskapet Easytest. I Norge og Sverige har testen navnet Pappatest, skriver Vårt Land.Daglig leder Bo Erlandsson i Pappatest opplyser til avisen at de hittil har solgt produktet «farskapstest av foster» til 25 norske kunder. Testen baserer seg på blodprøver fra mor og antatt far og ifølge selskapet er resultatet 99,9 prosent sikkert. Testen kan utføres fra niende svangerskapsuke, men gir ingen opplysning om kjønn eller eventuelle sykdommer.- Dette er en type tjenester vi må se nærmere på, sier Høyre-politikeren og jordmoren Sonja Sjøli, som i januar ble oppnevnt som medlem av Bioteknologinemnda for perioden 2014-2017. Hun satt på Stortinget fram til valget i fjor høst. (©NTB)

Nyheter
Politikk