Fortsatt drømmer flest vordende ingeniører seg til Statoil og Aker Solutions, og det er norske arbeidsgivere som dominerer topplisten.Økonomistudentene ønsker seg også til Statoil, men kan også tenke seg en karriere i Norges største bank, DNB, eller i et av de store, internasjonale revisjons- og konsulentbyråene.For IT-studentene er det fortsatt Google som er drømmen, med Microsoft og norske Bekk Consulting hakk i hæl.Over 10.000 studenter fra 29 universiteter og høyskoler i Norge har delt sine tanker om karriere i Universums studentundersøkelse, som ble gjennomført for 12. året på rad.- At det er stabilt i toppen, tyder på at disse arbeidsgiverne har en tydelig profil som studentene gjenkjenner og setter pris på, sier Universums Marketing Manager, Karine Jebsen.- For mindre aktører som også kjemper om talentene, gjelder det å skille seg ut og målrette kommunikasjonen mot sin målgruppe. Alle kan ikke jobbe for Statoil og de fleste studentene har mer enn én drømmearbeidsgiver.Studentundesøkelsen kartlegger også studentenes karrieremål og hva som er viktig når de velger seg hvilke arbeidsgivere de vil jobbe for. En trygg arbeidssituasjon har blitt viktigere igjen og er på nivå med i 2009 da finanskrisen traff Europa.- Selv om Norge har sluppet unna finanskrisen og norsk arbeidsmarked generelt er trygt, har nok studentene lagt merke til at det er varslet nedskjæringer hos flere store, norske aktører, sier Jebsen.Når det gjelder hva som teller i valg av drømmearbeidsgiver, blir de menneskelige faktorene viktigere. Studentene ønsker seg ledere som vil støtte deres utvikling, et godt og vennlig arbeidsmiljø og en arbeidsgiver som respekterer sine ansatte.- Høy lønn legges mindre vekt på, men blir kanksje tatt som en selvfølge?, avslutter Jebsen.