Det strammes også inn på skattelettelser. I stedet blir det dyrere vin og snus. Pengene skal blant annet gå til skolene, skriver TT.Finansminister Anders Borg presenterte onsdag hovedtrekkende i vårens budsjett fra den borgerlige koalisjonsregjeringen. Han ser lysere på den økonomiske innhentingen for landet. Til snuserne sier han følgende:– De liker det nok ikke, men jeg tror snusere er kloke og fornuftige mennesker. De ser at overskudd er viktig, de ser hva som skjer i andre europeiske land og de støtter at det er viktig å gi barn og unge en god utdanning.I vårens budsjett går avgiftene opp på alkohol, tobakk og kjøretøy. Det blir mindre fradrag på sparing. De økte inntektene skal gå til skole, lærerutdanning, bedre kreftbehandling og lavere sykelønnskostnader for småbedrifter.Sveriges borgerlige regjering presenterte allerede tidligere i februar en økning i landets skatter og avgifter for årene 2015 til 2018. Til høsten er det valg i Sverige.