Det er ingen store forskjeller mellom hvordan gutter og jenter ser på pornografi i tenårene, skriver Forskning&Framsteg. Dette er konklusjonen i en ny forskningsrapport, utarbeidet ved Uppsala universitet.- Ja vi ble overraskede da vi analyserte resultatene, ettersom dette utfordrer manges syn på jenter og porno. Mange tror jo at dette er noe som bare gutter holder på med, sier Magdalena Mattebo ved instituttet for kvinners og barns helse ved universitetet.- Det viste seg også at jenters og gutters sexfantasier var ganske like.Mattebo og hennes kolleger gjennomførte en studie blant 800 16-åringer av begge kjønn. Drøyt 95 prosent av guttene så på porno, sammenlignet med 54 prosent av jentene. Guttene var noe mer positive til pornoen, men det var ingen store forskjeller. Blant de som så på porno  var det ingen forskjeller i synet på porno over hodet. Det store flertallet av gutter og jenter oppga at de ble tent av å se på porno, og flere jenter enn gutter anså porno å være beroligende.- Internett har sikkert senket tersklene for å se på porno, sier Magdalena Mattebo. Men til tross for det, viste det seg at 10 prosent av jentene som så på porno, gjerne ville se mer enn de faktisk gjorde.I svarene fremkom det også at jentene hadde mer erfaring med sex enn guttene i denne alderen.