- Sikre barnerom og trygt sovemiljø er temaer kundene våre har mange spørsmål om. Det er viktig å kunne gi dem gode svar. Derfor tar vi nå et betydelig kompetanseløft på dette området, sier Marte Martinsen, opplæringssjef i Barnas Hus.Kjeden tilbyr barneutstyr og klær gjennom butikker i hele landet. Hver forretning har fått en egen barneromsansvarlig, som nylig har fått spesialopplæring.- De har vært igjennom et kurs der en av landets fremste medisinske eksperter formidlet viktig kunnskap, og hvor også Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB) bidro aktivt. I tillegg gjennomgikk vi viktige sjekkpunkter ved valg av utstyr og innredning til barneværelset, sier Martinsen.Nå skal kompetansen på trygt sovemiljø formidles videre ut til øvrige butikkansatte.
Trenger veiledningBody til nyfødte
- Vi er i gang med et internt opplæringsprogram, der de barneromsansvarlige selv spiller en aktiv rolle. Målet er at alle som møter kundene skal ha vært igjennom dette opplegget innen utløpet av mai.Programmet gir økt fagkunnskap om utstyrsvalg foreldrene må gjøre, som seng, madrass, sengetøy og innredning av selve barneværelset.- De første leveårene tilbringer barnet mer enn halve tiden i sengen. Derfor er det så viktig at sovemiljøet er trygt og godt med blant annet en madrass som gir riktig støtte, og sengetøy av god kvalitet, tilpasset barnets størrelse, sier Martinsen.Mange kunder etterspør også veiledning om liggestilling.- Det gjelder både førstegangsforeldre og besteforeldre som kjøper seng for å kunne ha barnebarn på overnattingsbesøk. Også på dette området ønsker vi å være gode rådgivere, i tillegg til at vi støtter informasjonsaktiviteter i regi av LUB.Barnas Hus er nå sponsor og produsent av en body med påskriften «Denne side opp når jeg sover» skrevet over brystet. Den deles ut ved alle landets sykehus og fødestuer sammen med en brosjyre fra LUB om trygt sovemiljø for spedbarn.- Det blir delt ut rundt 60 000 slike bodypakker i året. Dette er et viktig tiltak som blir tatt vel imot både av sykehusene og foreldrene, sier Trine Giving Kalstad, fagsjef i LUB.Landsforeningen Uventet Barnedød har stor pågang fra foreldre som ønsker informasjon for å kunne skape et tryggest mulig sovemiljø for babyer og småbarn.- Antall tilfeller av krybbedød i Norge har heldigvis gått betydelig ned de senere årene, men det er viktig å opprettholde en høy oppmerksomhet om uventet barnedød og årsakene til dette. På nettsidene våre har vi mye stoff om forebygging, og dette blir lest av svært mange, sier Kalstad.