Det er ikke mengden, men kvaliteten på sexlivet som påvirker ditt lederskap. Det mener Maria Appelqvist, PhD i sosiologi ved høyskolen i Malmö, ifølge chef.se.- Mennesker som er frie i sin seksualitet er mer levende, de er åpne og positive. Som et resultat av det, skaper de bedre relasjoner på arbeidsplassen. Ofte får de også bedre lønn, sier hun til Kvällsposten.Appelqvist mener sex og selvfølelse henger sammen. Personer son tør være åpne med hverandre om hva de liker og ikke liker på soverommet blir tryggere på seg selv og dermed tryggere i sit profesjonelle liv, mener hun.Videre tror Appelqvist at personer som øver på å kommunisere i sine intime relasjoner og som anstrenger seg for å forstå sin partner, gjør likedan på arbeidsplassen.- Gjennom å bry seg om seg selv og ta hånd om seg selv på alle plan, ikke bare det seksuelle, blir man en bedre leder. Lederskap handler om relasjoner til seg selv og andre, sier hun til Kvällsposten.