Dette er HP-Traaseths nye toppjobb

Innovasjon Norge har ansatt Anita Krohn Traaseth (42) som administrerende direktør.

Anita krohn traaseth - Foto: Finansavisen

Anita Krohn Traaseth kommer til Innovasjon Norge fra stillingen som administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge. - Dette er en spesiell dag. Både vemodig og spennende. Etter å ha jobbet tett med så mange gode HP Norge kolleger i snart fem år, i en omfattende omstillingsituasjon, gjør at det er vanskelig å skille lag. Vi har jobbet sammen under krevende forutsetninger og det har skapt en dugnadsånd og en nærhet som har satt varige inntrykk. HP Norge har mange dyktige kolleger med god styringsfart, aksjekursen vår er på rett vei og jeg gleder meg til å heie fra sidelinjen! sier Krohn Traaseth i en pressemelding fra HP.Umulig å si nei- På den andre siden er lederoppgaven og den nasjonale oppgaven som Innovasjon Norge representerer, svært motiverende og umulig å si nei til. Hele landet vårt, samfunnet vårt, privat og offentlig er i omstilling. Kravet til Innovasjon Norge som innovativ kunnskapsorganisasjon og virkemiddel for å fremme innovasjon for så mange på så mange arenaer, lokalt og internasjonalt, blir sentral for å motivere og levere på landets evne til å omstille seg til en fremtid vi vet vil bestå av økt evne til å endre seg, til å være relevant, sier Krohn Traaseth.Hun gleder seg også til å møte sine 700 nye kolleger.- Det finnes mange dokumenterte erfaringer og innspill rundt hvem Innovasjon Norge er, bør være og oppfattes som. Det er bra! Det engasjementet er en forutsetning for at vi skal klare å bli bedre. Disse erfaringene blir sentrale for hvor vi legger fokus sammen med styret og våre eiere de neste ti årene, sier den nye toppsjefen.Meget tilfreds- Jeg er meget tilfreds med at Krohn Traaseth skal overta som administrerende direktør i Innovasjon Norge, uttaler styreleder Reidar Sandal i en pressemelding fra organisasjonen. - Krohn Traaseth har solid erfaring fra ledelse med teknologi, gründervirksomhet, innovasjon, omstilling og strategi. Hun har avgjort de egenskapene som trengs for å lede Innovasjon Norge i tiden som kommer, fortsetter styrelederen.Den nye Innovasjon Norge-sjefen har tidligere vært administrerende direktør i kommersialiseringsselskapet Simula Innovation (2005-2008) og har hatt tilsvarende stilling i gründerselskapet Intelligent Quality AS. I en periode var hun strategidirektør i programvaredivisjonen til Det Norske Veritas (2002-2005).Krohn Traaseth tiltrer stillingen 15. september.