Finn meningen med livet - lev lenger

Forskning viser at de som føler at livet har mening faktisk lever lenger.

Eldre kvinne - Foto - Scanpix

Er det bortkastet tid å lete etter meningen med livet? Absolutt ikke, skal man tro forskere.I en ny undersøkelse har man analysert data fra mer enn 6.000 deltagere som ble spurt om de kjente en mening med livet, og om deres relasjoner med andre. Deltagerne ble deretter fulgt i 14 år. I løpet av perioden var omlag 9 prosent døde.De som døde underveis hadde rapportert en følelse av å ikke ha mening med livet, og færre positive relasjoner enn de som overlevde, skriver voksnekvinder.dk.Det å ha et formål med livet viste seg å være forbundet med lavere risiko for tidligere død hos yngre, middeladrene og voksne. At resultatet var såpass konsekvent på tvers av aldersgrupper kom som en overraskelse for forskerne.Resultatene kan blant annet brukes til å fremme sunn aldring, mener forskerne.- Våre resultater viser at hvis man finner en mening med livet og setter overordnede mål for hva man ønsker å oppnå, så kan det faktisk hjelpe en til å leve lengre uansett når man finner dette målet. Så jo tidligere man finner en mening med livet, desto tidligere kan man oppnå de livsbeskyttende virkningene, sier Hill.