Flere kvinner enn menn fullfører høyere utdanning

Kvinner fullførte langt flere utdanninger på universiteter og høyskoler enn menn i fjor. Som før dominerer kvinner utdanninger i helse- og skolesektoren fullstendig.

Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Statistisk sentralbyrås oversikt over fullførte utdanning ved universiteter og høyskoler i skoleåret 2012/2013, viser en økning på 1.600 fra det foregående skoleåret. At det bare var en knapp økning på høyere nivå, skyldes hovedsakelig at færre menn fullførte på dette nivået sammenlignet med året før.Totalt fullførte 16.417 menn utdanning på høyere nivå, mens 25.710 kvinner gjorde det samme. Andelen på 39 prosent menn og 61 prosent kvinner har holdt seg uendret.Innenfor fagfeltet helse-, sosial og idrettsfag sto kvinner for langt over 8.000 av de fullførte utdanningene. Menn fullførte færre enn 2.000. Kvinnene dominerer også lærer- og pedagogikkutdanningene med over 5.500 fullførte utdanninger. Også her ligger mennene under 2.000. Mennene dominerer på sin side kategorien naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, med drøyt 5.000. Her fullførte kvinnene omtrent halvparten så mange utdanninger.4.417 innvandrere fullførte høyere utdanning forrige skoleår og andelen som fullførte gikk opp fra 10 til 10,5 prosent. (©NTB)