Ansatte møter stadig krav om å bli mer effektive. Man skal gjøre mer arbeid på kortere tid. Mange som står i startgropa av karrieren vil kanskje se det som vanskelig å takke nei til ekstra arbeidsoppgaver. Men det å si nei kan også være positivt for karrieren din, mener Susan Newmann, som har en doktorgrad i psykologi og er forfatter av boken «The book of No».- Ved å si nei så kan du fokusere mer på målene dine, sier hun til Forbes.For yngre ansatte kan ekstraoppgaver være en mulighet til å vise hva man er god for. De som har vært ansatt lenge bør vurdere om oppgaven blir gitt fordi man har en unik ekspertise. Hvis oppgaven er noe alle kan klare, så er det ikke sikkert at man skal si ja.- I begynnelsen av karrieren vil de fleste gå med på å gjøre det de blir bedt om. Men med litt tid, og jo mer suksessfull man blir, desto mer evner du å si nei. Dersom du er mellomleder og noen ber deg om å bytte blekk i printeren, så kan du si nei. Men nyansatte bør kaste seg over oppgaven, sier Nanette Garterell som er forfatter av boken «Mitt svar er nei…Hvis det er greit for deg».
Hvordan si nei
Dersom du svarer nei til en forespørsel, se om du likevel kan hjelpe personen med å få løst problemet. Gi dem noen andre muligheter.Og husk å si nei i person. Å svare nei via email kan raskt misforstås.