Et søk i Google på oppdrettslaks gir forslagene: «Oppdrettslaks», «oppdrettslaks farlig», «oppdrettslaks diabetes» og «oppdrettslaks antibiotika». Samtidig opplever fiskehandlere at stadig flere foretrekker villfisk. Hva har skjedd? Er ikke fisk lenger sunt?Slik introduseres en artikkel i denne ukens Kapital Spis!Niels Christian Geelmuyden har nylig skrevet boken «Sannheten på Bordet», hvor han blant annet tar for seg oppdrettsnæringen.- I arbeidet med boken intervjuet jeg flere som har forsket på oppdrettslaks. De hadde det til felles at de ikke spiser den, sier Geelmuyden til Kapital.
Hva er problemet?Hvordan påvirkes vi?- Hvert 6. par i Europa er ufrivillig barnløse, og unge nordmenn har den dårligste sæden i Europa, sier Geelmuyden videre til Kapital Spis!
- Et grunnproblem består i at oppdrettslaks er en kunstig farget, feilernært, mishandlet og medisinert etterligning av ekte laks.I oppdrettslaks er det blant annet påvist 23 lite nedbrytbare gifter - de lagres i fettvevet og har en halveringstid på 10 år. Giftstoffene rammer særlig barn, unge og ufødte.Et annet omdiskutert tema er giftstoffet endosulfan - som Mattilsynet klarte å gjeninnføre, og tidoble, etter at det ble forbudt i 1996. Stoffet er kjent for å være kreftfremkallende.Samtidig øker problemet med sprøytemiddelrester, ifølge Kapital Spis!Naturen er innrettet slik at man overtar immunforsvaret til det man spiser. Planter og dyr som fôres med giftstoffer blir lettere syke og mer avhengig av medisiner - og dermed blir også mennesker dette.Geelmuydens argumenter finner imidlertid lite støtte hos Mattilsynet. - Det er ikke farlig å spise oppdrettslaks. Oppdrettslaks er trygg mat, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk til Kapital Spis!. Hva med miljøgiftene som fisken får i seg?- Det finnes jo organiske miljøgifter, tungmetaller, men dette er regulert. Det er grenseverdier for hvor mye fisken kan inneholde av disse stoffene, sier Landsverk videre.