En domstol i New Jersey, USA, har avgjort at mødre ikke har støtte i den amerikanske loven for å dele stygge innlegg om barna sine på Facebook. Det skriver DN.se. Beslutningen støtter en dom mot en kvinne fra 2011.Det var ingen vanlige innlegg denne kvinnen skrev om barna sine. Etter først å ha forsøkt og kidnappe dem, begynte hun å skrive innlegg om familien som inneholdt referanser til satan, Adolf Hitler og seriemorder Jefferey Dahmer.En dommer beordret kvinnen til å slutte med innleggene, men hun fortsatte ved å bruke kodeord. Dette ble kvinnen dømt for, en dom hun påstod at stred mot hennes ytringsfrihet. Men domstolen har altså avgjort at det er feil.