Prinsesse Madeleines bryllup kostet alene 2,7 millioner norske kroner, får avisen opplyst.Kongehuset mottok en apanasje på 112 millioner norske kroner fra de svenske skattebetalerne i 2013. Underskuddet ble 1,9 millioner kroner.«Det negative resultatet tilskrives den offisielle delen av bryllupet mellom prinsesse Madeleine og herr Christopher O'Neill, samt høytidelighetene rundt kongens 40-årsjubileum som statsoverhode» heter det i årsoppgaven.Svenskekongens største utgiftspost var personalutgifter, som endte på 44 millioner kroner. Øvrige driftsutgifter endte på 31 millioner kroner.Ifølge Jan Lindman, som har ansvaret for kongens økonomi, trenger ikke svenske skattebetalere bekymre seg for å dekke underskuddet.– Nei, det er statsoverhodet som står ansvarlig for det. Dersom vi ikke kan hente inn underskuddet i overskuelig framtid, er det Kongen som må dekke kostnaden, sier han. (©NTB)