Søstrene Celina og Hermine Midelfarts felleseide selskap Midelfart Holding oppnådde en avkastning på 91 millioner kroner på investeringsporteføljen i fjor, og et driftsresultat på 98  millioner kroner, skriver DN.Det gode resultatet feirer søstrene med å ta ut 555 millioner kroner i utbytte, fremgår det av årsrapporten.Ifølge avisen tilsvarer det størsteparten av verdien i investeringsselskapet.Etter at gigantutbytte er tatt ut, var egenkapitalen i søstrenes felelseide investeringsselskap knappe 4,7 milioner kroner ved årsskiftet.
Og i løpet av de siste to årene har søsterne fått ut tilsammen mer enn 800 millioner kroner i utbytte, skriver Finansavisen.
Men Celina Midelfart avviser at gigantutbyttet betyr at søstrenes selskap skal avvikles.- Nei, ingen beslutning er tatt i den retning p.t, skriver Celina Midelfart i en epost til avisen.De to søstrene eide investeringsselskapet sammen med stemoren Tove Kvammen Midelfart fram til 2009. Da var den verdijusterte egenkapitalen på selskapet på én milliard kroner. Samma år ble stemoren kjøpt ut.Det skal være Celina Midelfart som senere har forvaltet verdiene videre for sin søster og seg selv.Hun oppgir til DN at den verdijusterte egenkapitalen nå ville ha vært 1,35 milliarder kroner dersom hun og søsteren ikke haffe tatt ut utbytte eller foretatt utkjøp av stemorens tredjedel.- I datterselskapet Midelfart Invest har vi to flinke forvaltere, geir Moe og Han Erling Bakke. Resten forvalter jeg selv, skriver styreleder Celina Midelfart.Hun eier 50 prosent av selskapet gjennom Midelfart Capital, mens søsteren Hermine eier de resterende 50 prosentene gjennom selskapet Pescara, skriver DN.