Stopp din egen perfeksjonisme

Perfeksjonisme henger ofte sammen med lav selvtillit, mener psykoterapeut.

Kvinne - Foto - Scanpix

De færreste er perfeksjonister på alle områder i livet. Men noen er svært perfeksjonistiske på enkelte områder, som for eksempel med hensyn til jobb, i foreldrerollen eller når det gjelder å holde huset i orden.Men hvorfor er det egentlig slik at noen blir perfeksjonister?- Mange har fått et lavt selvbilde og har lært at de må yte 110 prosent gjennom oppveksten. Kanskje har man hatt foreldre som stilte høye krav og ble sinte når man ikke levde opp til deres forventninger. Men det er ikke bare uttalte krav og kritikk som kan føre til perfeksjonisme. Det kan være mindre eksplisitt, at det var på enkelte områder man fikk ros for sine prestasjoner. Dermed lærte man at det var disse områdene man kunne høste anerkjennelse på, og da er det ofte dem vi er perfeksjonistiske på som voksne, sier Henriette Boysen, som er psykoterapeut til q.dk.Også i tilfeller der man ikke har vært utsatt for krav kan man utvikle perfeksjonisme. Det gjelder for eksempel hvis foreldrene har hatt en laissez faire-holdning, at det har manglet på konstruktiv kritikk. Dermed lager man sine egne leveregler ut i fra hva man tror at omverden forventer. Man sier til seg selv: Jeg er kun verdt å elske dersom jeg ikke begår feil. Undersøk levereglerSå hva kan du gjøre for å unngå et liv i tvangsaktig perfeksjonisme?- Undersøk dine leveregler. Hva sier du om deg selv? Er det sant at andre vil tenke dårlig om deg dersom du ikke yter ditt beste? Husk at livet ikke behøver å være en kamp! Jobb med din indre kritiker: Hvor kommer den fra? Hvor kommer dine leveregler fra? Er det noe andre har sagt til deg som du har tatt inn som en sannhet uten å overveie om det gagner deg? spør Boysen.- Eksperimenter med å senke dine krav og se hva som skjer. Skift ut «man», «skal» og «bør» med «jeg», «vil» og «har lyst til». Det handler om å bli mer fleksibel i sitt syn på seg selv og føle at man også har verdi når man ikke utretter noe, eller begår feil. Her kan du også bruke affirmasjoner. Eller be en du stoler på om å bekrefte at de vil like deg selv om du begår en feil. Hvis det er vanskelig å arbeide med seg selv, så søk terapi, sier Boysen.