Høyt utdannede, kvinner, unge og de som er forelsket opplever livet som mer meningsfullt enn andre, viser en ny svensk studie som er omtalt på Di.se.De som opplever livet som mindre meningsfullt, er personer med lavere utdanning, eldre, pensjonerte og syke.I tillegg øker følelsen av mening når man har noe eller noen prosjekter på gang.- Den som har et lykkelig liv har et liv som er bra for han eller hun selv. Et meningsfullt liv forbinder man ofte med å gjøre noe som er bra for andre, ikke bare for seg selv, sier Bengt Brülde, som er kjent i Sverige for sin forskning på lykke, men som nå løfter frem meningsfullheten.Følelsen av mening er sterkt koblet til å ha et prosjekt i livet. Det handler om hvordan en person er koblet til omverdenen. Dette kan være årsaken til at de med høy utdannelse føler mer meningsfullhet. At kvinner også føler mer meningsfullhet enn menn, kan henge sammen med at de er mer sosiale.