I to år har Yale-forsker David Rand og hans forskningsteam undersøkt hva som får mennesker til å ville hjelpe hverandre.Deres siste resultater tyder på at ettertanke ofte leder til at vi tar mer selviske avgjørelser, skriver Chef.se.I en studie som publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications, fikk forsøkspersonene først en sum penger. Deretter skulle de bestemme hvor mye de ville beholde selv, og hvor mye de skulle gi til sin gruppe. Halvparten var nødt til å ta en rask avgjørelse, mens den andre halvparten fikk lengre tid til  å bestemme seg.De personene som fikk liten tid ga mye til gruppen. Jo lengre tid forsøkspersonene fikk til å bestemme seg, desto mer selviske ble de.Den samme oppførselen kan man se hos mennesker som rekrutteres til organisasjoner som preges av konkurransekultur, mener forskerne. Til å begynne med tar de generøse beslutninger, men over tid blir de mer og mer selviske.