Nye tall fra USA viser at mellom 1997 og 2014, så økte antallet bedrifter eid av kvinner med hele 68 prosent. Hver dag startes det 1288 virksomheter av kvinner i USA, dobbelt så mange som blant menn. Hvorfor satser så mange amerikanske kvinner på gründerlivet?Mange kvinnelige entreprenører gir uttrykk for at de ønsker å få kontroll over sin egen tid og timeplan. Det å være selvstendig næringsdrivende gir ofte mer fleksibillitet enn en jobb i næringslivet, og fleksibillitet er særlig er attraktivt for småbarnsmødre.At kvinner starter bedrifter blir gjerne ansett som ensidig positivt. Men den økonomiske konsekvensen av det å starte for seg selv er ikke nødvendigvis den beste for kvinner og deres familieøkonomi på sikt, skriver blogger Morra Aarons-Mele for Harvard Business Review.Hun peker på at mindre enn 2 prosent av kvinnelige bedriftseiere oppnår en omsetning på over en million dollar, og det er like mange, eller like få, som for ti år siden. De fleste kvinner sliter med å tjene like mye som de gjorde i fast jobb, og 88 prosent av firmaene er og blir enkeltmannsforetak.Aaons-Mele mener at flere kvinner ville trivdes som toppsjefer dersom arbeidet var mer fleksibelt og var bedre betalt - fremdeles tjener kvinner dårligere enn menn. De blir dermed "stuck" på mellomledernivå, mener bloggeren.I stedet for å heie på kvinner som starter nye bedrifter, bør man undersøke hvorfor så mange slutter i arbeidslivet og hvordan man kan få dem til å bli der, konkluderer Aaons-Mele.