Folkehelseinstituttet anslår i en rapport fra 2011 at cirka 90.000 barn under 18 år har en forelder som har misbrukt alkohol siste år. Dette er 8 prosent av alle norske barn.Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjorde en lignende studie i 2008. Her anslo de at mellom 50.000 og 150.000 barn har foreldre som misbruker alkohol, skriver Aftenposten.For disse barna er risikoen for selv å utvikle alkoholmisbruk to-tre ganger høyere enn for andre barn. (©NTB)