Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB sier i dagens DN at han aldri har angret på å være hjemme med barna.– Ett av de viktigste virkemidlene for økt likestilling i arbeidslivet er at far tar mer ansvar hjemme, så ja, pappapermisjonen bør utvides ytter­ligere – i tillegg er det fantastisk hyggelig. Var selv hjemme et halvt år med tvillingene våre en gang i forrige årtusen og har aldri angret på det.