Det britiske filminstituttet innfører krav om hvor mange kvinner, etniske minoriteter, homoseksuelle og handicappede som skal være med i britisk film, skriver Dr.dk.Beskjeden fra filminstituttet lyder slik: Få flere av dem foran og bak kamera, ellers mister dere støtten.Fra 1. september må nemlig filmer i Storbritannia som søker støtte fra den offentlige filmstøtteordningen oppfylle visse krav for å få tilgang på pengene. Kravene innebærer at minst en av de ledende rollene i filmen skal stamme fra en av gruppene nevnt over, og at minst 20 prosent av de øvrige medvirkerne gjør det samme.Desssuten skal produksjonsteamet bak filmen også fremstå mangfoldig. Kravene kommer fordi man har konkludert at det er for få kvinner og etniske grupper i de britiske filmene.