En fersk spansk studie, gjennomført blant 2.038 barn, viser at aktive barn gjør det bedre på skolen enn sofasliterne, skriver VG.Ifølge undersøkelsen var sammenhengen sterkest mellom motoriske ferdigheter, kondisjon og akademisk prestasjon. Forskerne fant imidlertid ingen effekt av muskelstyrke.- Fordi disse fysiske ferdighetene i stor grad henger sammen, er det viktig å differensiere hvilke av dem som har sterkest sammenheng med akademiske ferdigheter, sier en av forskerne, Irene Esteban-Cornejo, i forskningsrapporten.