Arbeidsgiveres nettsnoking kan være brudd på loven

Arbeidsgivere som snoker etter private opplysninger om kandidater i sosiale medier kan bryte loven.

Blogger - Foto - Scanpix
Kultur

- Arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer som bruker sosiale medier aktivit til å innhente opplysninger om jobbsøkere, kan gjøre seg skyldig i lovbrudd, sier senioradvokat Thorkil H.Aschehoug i Grette til DN.Flere norske rekrutteringsbyråer bruker sosiale meier når de kartlegger potensielle kandidter for sine kunder. - Heldigvis er reglene fortsatt strenge i Norge for hva en arbeidsgiver kan spørre om og legge vekt på  ved en ansettelse. Og det er arbeidsgiverens ansvar å kunne legge frem godt nok bevis på at det ikke er lagt vekt på forhold det ikke er lov å legge vekt på, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet Sunniva Ørstavik. Hun mener det likevel forekommer diskriminering av søkere i rekrutteringsprosesser.Det er nemlig visse typer informasjon som er søkbar på sosiale medier, som egentlig er ulovelig å innhente. Her er noen eksempler:- Hvordan søkeren stiller seg til politiske spørsmål.- Om søkeren er medlem av arbeidstagerorganisasjoner.- Om hvordan søkeren stiller seg til religiøse og kulturelle spørsmål.- Om søkerens seksuelle orientering.- Det har dermed oppstått et avvik mellom det vern lovgiver har ment å gi, og de nye realiteter i et samfunn der svært mange er aktive på sosiale medier, sier Aschehoug.