Dette får sjefer til å stresse mindre

Seks av ti norske sjefer oppgir at de opplever stress. Løsningen er tillit.

Foto: Scanpix
Kultur

- Den beste måten ledere kan forebygge jobbstress på, er å utvikle gode relasjoner til medarbeiderne på jobben, sier Astrid M. Richardsen, professor ved Handelshøyskolen BI.3000 sjefer har svart på en undersøkelse som viser at seks av ti opplever at de ofte eller nesten alltid opplever stress og høy arbeidsbelastning.Ifølge Richardsen, er relasjonene på jobben avgjørende for sjefens opplevelse av egen situasjon. De som har det best, er sjefer med fornøyde ansatte, som forstår utfordringene som jobben innebærerer - og som bidrar med problemløsning.Forskerne advarer også at en stresset sjef kan føre til lavere produktivitet og dermed dårligere resultater.