Evaluering: Mindre prostitusjon med sexkjøpsloven

Målet med sexkjøpsloven er delvis nådd. Loven har bidratt til å redusere prostitusjonen, ifølge en uavhengig evalueringsrapport.

Prostituert i Oslo. NTB scanpix
Kultur

Loven ble innført av den rødgrønne regjeringen og trådte i kraft 1. januar 2009.Det er Vista Analyse som har evaluert sexkjøpsloven, og rapporten på 200 sider ble lagt fram mandag.– Denne rapporten vil være en av flere sentrale kilder til kunnskap om prostitusjonsmarkedet i Norge. Vi vil nå sette i gang et arbeid med en stortingsmelding som løfter fram alle utfordringene knyttet til prostitusjon. Vi vil ha en grundig og prinsipiell debatt omkring dette, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.Kjøpers markedIfølge rapporten er etterspørselen etter prostituerte redusert som følge av sexkjøpsloven.– Dette bekreftes blant annet av at de prostituerte sier at sexkjøpsloven har bidratt til et kjøpers marked. Flere opplever at det ofte er stille i markedet med mer dødtid mellom hver kunde. Kundene har dårligere tid, er mer stresset og ønsker å bli raskere ferdig enn tidligere. Dette kan også innebære lavere priser, heter det i rapporten.Færre «stilige lunsjkunder»– Prostituerte vi har snakket med, viser til at det nå er færre «stilige lunsjkunder» som kjøper sex enn før, det er færre unge menn som kjøper sex og det er relativt sett flere utenlandske kunder enn før. Flere ressurssterke norske menn, og unge nordmenn, ser med andre ord ut til å ha trukket seg fra markedet, slår rapporten videre fast.Ifølge analysen har menn med høyt forbruk av tobakk og alkohol – og som har prøvd narkotika – større sjanse for å kjøpe sex enn andre menn. Sannsynligheten er også større om mennene reiser eller pendler mye via jobben eller nylig har flyttet til et nytt sted. (©NTB)