Flere tok ut pappaperm

Flere fedre benyttet seg av muligheten til lengre permisjon etter at fedrekvoten ble økt fra 12 til 14 uker i fjor sommer.

Far og baby - Foto - Scanpix
Kultur

Tall fra Navviser en forventet økning i fedrenes uttak av permisjon etter at fedrekvoten ble økt i fjor. I løpet av første halvår i år mottok rundt 38.000 menn og 61.600 kvinner foreldrepenger.Antall menn økte med knapt 1 prosent fra første halvår 2013 til første halvår 2014, mens antall kvinner ble redusert med drøyt 2 prosent. Flere menn enn kvinner velger å ta gradert uttak av permisjonen.Fra 1 juli i år har regjeringen redusert fedrekvoten til ti uker.– Samtidig antas at regelendringen 1. juli 2014, med redusert antall uker fedrekvote, vil gi motsatt effekt, skriver Nav i en kommentar.Flere velger å ta ut fulle foreldrepenger. I første halvår i år valgte 62 prosent av kvinnene 100 prosent uttak, resten valgte 80 prosent. (©NTB)