Samtidig er viljen til å betale mer for lokalprodusert mat større enn på lenge.Over halvparten av befolkningen, 56 prosent av de spurte, mener at det er viktig eller svært viktig at landbruksproduktene de kjøper og spiser er norske, viser en undersøkelse fra Ipsos MMI. I 2009 var det 52 prosent som mente det samme, skriver.Samtidig er nordmenn villige til å betale mer for lokalprodusert mat. Hele 67 prosent av det norske folk oppgir at de er villige til å betale mer. Det er en solid økning fra de 56 prosentene som svarte det samme for fem år siden.Forsker Annechen Bugge i Statens institutt for forbruksforskning tror at de nye, nordiske stjernekokkene kan ta en del av æren for den økende matinteressen i Norge.– Vi er en generasjon som har vokst opp med dårlig selvfølelse på norske mattradisjoner. Så kom Århusdeklarasjonen om ny nordisk mat i 2004 hvor stjernekokkene slo et slag for nordiske råvarer, og det har hatt stor innflytelse på norske, kulturelle tendenser, sier Bugge.Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Lokalmatprodusentenes interesseorganisasjon Hanen, tror også at de senere års matskandaler har hatt en innvirkning på nordmenns kjøpevaner.– Jo mer forbrukerne vet om maten de spiser, desto bedre er det for norsk mat, mener han.