I en undersøkelse av analysebyrået InFact for Dale Carnegie Training Norway, svarte hele 13,1 prosent at de ikke hadde oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som ventet dem de to første ukene etter sommerferien. 27,9 prosent svarte at de hadde delvis oversikt.- For den enkelte medarbeidere er det å planlegge og sette seg mål viktige hjelpemidler for egne prestasjoner. Vet man hva man skal gjøre når man møter på jobb igjen kommer man raskt i gang og får ristet av seg av ferieslappheten. Gjør man ikke det, så forblir man i feriemodus lengre, sier Bygland- For arbeidsgiverne er disse tallene også en synliggjøring av et betydelig produktivitetstap. Har man ikke oversikt over arbeidsoppgavene, går de første dagene med til å få den oversikten, fremfor til å gjøre arbeidsoppgavene. Ledere har imidlertid også et ansvar for å bidra til at medarbeiderne har oversikt, gjennom for eksempel klare mål og forventningsavklaringer før man går på ferie, fortsetter Bygland.Det er særlig de yngre arbeidstakerne som nå møter på jobb uten oversikt over arbeidsoppgavene. 24,4 prosent mellom 18-24 år vet ikke hva de skal gjøre når de nå er starter opp igjen etter sommerferien. Til sammenligning gjelder dette bare 8,5 prosent i aldersgruppen 45-64 år.- At unge mennesker har dårligst oversikt over arbeidsoppgaver etter ferien henger nok sammen med at de er uerfarne arbeidstakere, og således ikke er bevisst på hva som påvirker egne og bedriftens prestasjoner i like stor grad som mer erfarne arbeidstakere, sier Bygland. Undersøkelsen viser også at det er flest menn (15 prosent versus 11,3 prosent kvinner) som ikke har oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som venter dem de to første ukene etter ferien.