Gisele Marchand slutter i Eksportfinans

Administrerende direktør Gisele Marchand slutter i Eksportfinans.

Kultur

Administrerende direktør i Eksportfinans ASA, Gisele Marchand, har sagt opp sin stilling i Eksportfinans, melder Oslo Børs.Hun slutter i selskapet innen utgangen av året for å tiltre som administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS.Styreleder Geir Bergvoll i Eksportfinans har følgende kommentar: - Gisele Marchand har vært administrerende direktør i Eksportfinans siden høsten 2007. Hun har vært en sterk og dyktig leder gjennom en krevende tid  for bedriften, og forlater en organisasjon som er godt rustet til å sikre kontinuitet i virksomheten og videreføre den strategien som er lagt. Styret i Eksportfinans har igangsatt en prosess med henblikk på å finne hennes erstatter så raskt som mulig.- Det har vært en glede for meg å samarbeide med selskapets kunder og forbindelser, styret og ikke minst de engasjerte og dyktige medarbeiderne i Eksportfinans gjennom snart syv begivenhetsrike år, uttaler den avtroppende direktøren.