Har du blitt en arbeidsnarkoman?

8,3 prosent av alle ansatte lider av arbeidsnarkomani.

Kultur

En studie gjennomført av psykologer ved Universitetet i Bergen, viser at over åtte prosent av befolkningen lider av arbeidsnarkomani.- Selv om arbeidsnarkomani er studert i bortimot 50 år, er det første gang det er blitt gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse med solide måleverktøy som gjør at vi i større grad kan generalisere funnene, sier Cecilie Schou Andreassen, psykologspesialist og hovedforfatter av studien som ble publisert denne uken.Andreassen beskriver den arbeidsnarkomane som en som har et stabilt,tvangsmessig og overdrevent forhold til arbeid. Den arbeidsnarkomane organiserer hele livet sitt rundt arbeidet, og fortsetter med dette til tross for at det skaper problemer for vedkommende.- Symptomene likner på de man finner ved andre mer tradisjonelle rusavhengigheter, sier Andreassen.Arbeidsnarkomanien går på tvers av kjønn, men yngre er de mest utsatte.- En mulig forklaring kan være at mange unge ønsker å bevise seg selv i et arbeidsliv som preges av økt press og konkurranse. I tillegg muligjør ny teknologi at du kan jobbe hvor som helst og når som helst, sier Andreassen.