- Jeg har blitt kalt en jernhånd i fløyelshanske

Den nye toppsjefen i advokatfirmaet Haavind, Gisele Marchand, mener hun er sterk og tydelig som leder.

Kultur

- Som så ofte ellers i livet er valg til dels preget av tilfeldigheter– og gripe muligheter man synes er interessante, sier Gisele Marchand om jobbtilbudet hun fikk fra Haavind advokatfirma.Denne uken ble det nemlig klart at sjefen for Eksportfinans nå blir sjefen for en av Norges største advokatfirma. Men Marchand hadde i utgangspunktet ingen planer om å gå inn i bransjen.- Først og fremst var det nok de engasjerte menneskene jeg traff i Haavind og deres ambisjoner om å bli enda bedre i forhold til kundene og utvikle organisasjonen mot et mål som gjorde utslaget. Jeg fikk et meget godt inntrykk av et profesjonelt og moderne advokatkontor i en god utvikling – med en posisjon som utfordrer de største. Jeg trives godt i utfordrerposisjoner, det gir en noe å strekke seg etter! Hva er det Haavind trenger, som du har?- Haavind ønsker en erfaren leder som kan bidra til videre utvikling, sier Marchand og fortsetter:- De vedtok høsten 2013 en ambisiøs strategi for de neste 5 årene, og ønsket en leder som kunne bidra til å realisere denne.Ekstremt krevende situasjonerHun er utdannet siviløkonom, og startet karrieren i DNB på 80-tallet.- Jeg fikk med meg både oppgang, bankkrise og en teknologisk ”revolusjon”, forteller Marchand, som de siste årene var en del av bankens konsernledelse.Etter DNB var hun administrerende direktør i kommunikasjonshuset Bates, og deretter i Statens Pensjonskasse. I 2007 ble hun toppsjef i Eksportfinans, og fikk en tøff start med både finanskrise og Glitnir-underslaget.- De siste syv årene har inneholdt både perioder med vekst og lønnsomhetsforbedringer, men også ekstremt krevende situasjoner, sier hun.Har du gjort deg noen erfaringer av de tøffe tidene som du tar med deg videre?- I vanskelige tider er du spesielt avhengig av å jobbe tett med, men også stole på dine kolleger. Du jobber under sterkt press og må ofte ta raske beslutninger. Du lærer å skille mellom vesentlig og uvesentlig. Personlig har jeg lært at jeg tåler en støyt – og jeg er nok i enda større grad enn tidligere bevisst på den kraft som ligger i en organisasjon som står sammen for å realisere et felles mål.I tillegg til den lange rekken toppjobber, har Marchand hatt mange styreverv de siste 15 årene, både i noterte og unoterte selskaper. Hvor har hun høstet mest erfaring? - Ikke lett å si – jeg tror summen av ulike erfaringer er det som betyr noe. Jeg vet at jeg kan håndtere både gode og litt mer krevende tider.Motivasjon i høye målMarchand sier at hun kjenner til advokatbransjen som kunde, og har vært mentor for en partner og en advokat i partnerløpet. Hun synes det er spennende at Haavind ønsker å satse på en organisasjonsmodell som skiller seg fra tradisjonell organisering av et advokatkontor.Hvilke strategier vil du benytte når du nå setter deg ned i sjefsstolen?- Min strategi er å bli kjent med organisasjonen og videreutvikle de styrker den har – og forhåpentligvis tilføre noe nytt basert på egen erfaring.Haavind ønsker virkelig å utfordre i bransjen. Hvordan skal du motivere de ansatte til dette?- Det ligger mye motivasjon i å ha høye mål dersom man opplever å være på vei til å nå dem. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for at hver enkelt kan utvikle seg, men også for at man kan løse viktige oppgaver sammen. Det er kundene som avgjør om vi lykkes, det ligger mye motivasjon i positiv respons fra dem!Hva slags type leder er du?- Jeg blir nok sett på som en sterk, tydelig og åpen leder. Jeg har blitt kalt en ”jernhånd i fløyelshanske” – det betyr at jeg er opptatt av det enkelte mennesket samtidig som jeg er opptatt av å nå de mål som er satt. Det er lite som gleder meg mer enn å se mennesker som vokser og lykkes sammen i en organisasjon, i en kompetansebedrift er dette etter min vurdering nøkkelen til suksess. Du har økonomisk bakgrunn – hvordan blir det å styre et stort firma fullt av jurister?- Jeg er økonom, men har i mange år vært toppleder. Som sagt tror jeg forståelsen av hva som skal til for å lede høyt kompetente mennesker er viktig, det har aldri vært slik at jeg har hatt samme spesialiserte kunnskap som de jeg arbeider sammen med.Marchand er imidlertid forbredt på at jobben kan ha sine utfordringer.- Jeg er klar over at det er utfordrende å lede advokater, min fremtidige styreleder sier litt humoristisk at man kan sammenlikne det med ”å gjete katter”. Respekt for hverandres kompetanse er imidlertid avgjørende – og kan være veldig spennende!Grip muligheteneDu har ledet store virksomheter med mange ansatte. Har du noen råd til dem som ønsker å klatre karrierestigen i dag?- Det viktigste er å gripe de mulighetene som byr seg og som du samtidig føler et engasjement for. I store organisasjoner er det ekstra viktig å være synlig: Bruk muligheten til å jobbe i ulike avdelinger og i prosjekter som går på tvers i organisasjonen. På den måten blir du kjent med mange, lærer mye mer – og forstår sammenhenger som gjør deg beredt til å ta på deg større oppgaver.

Nyheter
Kultur