Hver fjerde danske ønsker seg et barn av et spesielt kjønn. Det viser en spørreundersøkelse som analyseinstituttet YouGov har utført for Kristelig Dagblad blandt 1005 dansker.Noe overraskende viser undersøkelsen at kvinner særlig foretrekker et kjønn. Bare 20 prosent av mennene foretrekker et kjønn, og de er delt forholdsvis jevnt mellom å ønske seg jente- og guttebarn. Men kvinnene holder en knapp på jenter. Hele 30 prosent av kvinner ønsker et kjønn fremfor et annet, og 21 prosent av dem ønsker seg en pike, skriver kristeligt-dagblad.dk.- Det er en overraskende og interessant utvikling. Historisk sett har det jo vært slik at både menn og kvinner, offisielt i hvert fall, har ønsket seg guttebarn som kunne føre navnet og slekten videre. Den formen for kjønnspreferanse skulle man forvente var borte i et likestilt samfunn som det danske. Men det er åpenbart ikke tilfellet. Tvert i mot ser vi nå en kjønnfavorisering med omvendt fortegn, sier Karen Sjørup, som er kjønnsforsker ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.