Märtha Louise fikk bare 36 kroner

Det ble bare donert 36 kroner til Prinsesse Märtha Louises Fond i fjor.

Märtha - Foto - Scanpix
Kultur

Selv om prinsesse Märtha Louise påstås å ha fått en spesiell gave som gjør henne i stand til å kommunisere med blant annet engler, bød fjoråret på få gaver av mer jordig art, opplyser fredagens utgave av magasinet Kapital.Regnskapstallene for Prinsesse Märtha Louises Fond for handikappede barn viser finansinntekter på 1,4 millioner i 2013, mens gaver, bidrag og andre inntekter kun utgjorde 36 kroner. Det er et betydelig fall fra et allerede lavt nivå i 2012, da fondet mottok donasjoner på drøye 40.000 kroner, skriver Kapital.Av regnskapet fremgår det også at fondet måtte låne en halv million kroner, tilsvarende beløp som ble delt ut i fjor fra Det kongelige hoff. Mens donasjoner til fondet går med til å øke fondets urørlige kapital, kan den løpende avkastningen benyttes til utdelinger. I 2013 ble det gitt totalt 500.000 til 30 søkere.Selv om gavene uteble, var fjoråret et godt år for selskapets investeringer. Mens verdijustert avkastning i 2012 var på 7,6 prosent, var den verdijusterte avkastningen i fjor på 9,8 prosent. Av en forvaltet kapital på 14,9 millioner kroner er 60 prosent av fondets midler plassert i rentemarkedet, mens 40 prosent er plassert i aksjemarkedet, skriver Kapital.

Nyheter
Kultur