Rystende rapport avslører farlig stoff i Colgate

Et stoff som brukes i tannpasta linkes nå til kreft.

Kultur

Colgate benytter kjemikaliet triclosan i tannpastaen Colagte Total, som brukes av millioner av mennesker verden over, skriver Daily Mail.Hvis du er en av dem som børster tenner med denne tanpastaen så er det kanskje på tide å bytte merke. I hvert fall avslører nylig offentliggjorte dokumenter at det amerikanske mattilsynet i 1997 var kritisk til at den nye tannpasten inneholdt stoffet, grunnet kreftfaren. Men Colgate hevdet at stoffet bare var farlig i større doser, og mattilsynet godkjente tannpastaen på bakgrunn av Colagtes studier.Senere forskning viser også at stoffet gir høyrere risiko for prematur fødsel, redusert fruktbarhet hos mus og redusert sperm-produksjon hos råtter.Colgate sier likevel at de ikke vil fjerne produktene fra hyllene, eller endre det. De tillegger ikke rapporten stor betydning da resultatene stammer fra forsøk med dyr, skriver avisen.dk.