Helsedirektoratet mener det er en gledelig nyhet at antallet dalige røykere er på vei ned. I aldersgruppen mellom 16-24 år er andelen dagligrøykere nå helt nede i syv prosent, skriver Aftenposten i dag.Men direktoratet er bekymret for det økte snusbruket blant de unge.- Selv om snus er mindre helseskadelig enn røyk, er snus et avhengighetsskapende produkt med nikotin. Nikotinet gir økt blodtrykk når man snuser, forteller Skyvulstad. Hun sier at undersøkelser har vist en økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen når man snuser, og muligens også i munn og spiserør.Det er også egne helsemessige problemer knyttet til trenden med de unge kvinnene som begynner å snuse.- For fostre er det like skadelig at den gravide kvinnen snuser som at hun røyker. Nikotinet gir økt risiko for lav fødselsvekt, spontanabort og dødfødsel, sier Skyvulstad.