- Ansatte slakter åpne landskap

Vi blir mindre effektive og miljøet blir dårligere.

Kultur

Kun 15 prosent av norske arbeidstakere mener de blir mer effektive av å jobbe i et åpent kontorlandskap, mot 57 prosent som sier at cellekontorer fremmer mer effektivitet. På spørsmål om hva som er best for arbeidsmiljøet, sier 23 prosent at åpent landskap gir best resultat, mot 44 prosent sier at egne kontorer gir best miljø.Tallene er hentet fra en landsomfattende arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento.– Dette må nesten regnes som en slakt av åpne landskap. Spesielt tankevekkende er tallene når vi vet at stadig flere bedriftsledere prioriterer åpne kontorløsninger. Motivet er ofte å spare penger, men det er grunn til å spørre seg om du ikke da sparer deg til fant ved at produktiviteten samtidig synker, sier Espen Jacobsen, adm. dir. i Vivento.Yngre mest effektive i åpne landskapProduktivitetstallene viser liten forskjell mellom kjønnene, men det er noen forskjeller aldersmessig. Mens 60 prosent av 40- og 50-åringene sier de er mest effektive på kontor, sier 53 prosent i aldersgruppen 20-40 år det samme. Aldersforskjellene er likevel ikke så store at man kan konkludere at yngre arbeidstakere er en mer sosial gruppe som presterer bedre med mindre skjerming og støy fra kollegaer.Forskjellene er også små mellom offentlig og privat sektor. 55 prosent av de privatansatte sier de er mer effektive på kontor, mot 60 prosent av de offentlige ansatte.Jacobsen mener tallene er et kraftig varsku til utviklingen de siste tiårene hvor åpne landskap griper stadig mer om seg.– Det har vært forsket mye på effekten av åpne landskap, og majoriteten av denne forskningen har negative konklusjoner. Vi er ikke konstant sosiale og dynamiske mennesker som enkelt «kobler ut» støyen når vi skal løse en oppgave. Slike mennesker er faktisk i stort mindretall på en arbeidsplass. På tross av dette fortsetter bedrifter å velge åpne landskap. Det må jo være et paradoks.«Alle» mener kontorer gir best miljøUndersøkelsen konkluderer også negativt på hvordan åpne kontorlandskaper påvirker arbeidsmiljøet. 23 prosent av norske arbeidstakere mener at åpne kontorer gir best arbeidsmiljø, men andelen som foretrekker kontorer er nesten dobbel så stor (44 prosent).Det er flest menn som mener at miljøet blir best med lukkede kontorer. 48 prosent av mennene sier dette mot 40 prosent av kvinnene. Det er også de eldste aldersgruppene som foretrekker kontorer, men uansett hva man ser på under temaet trivsel, det være seg kjønn, alder, privat/offentlig sektor og bransjer så er konklusjonen klar: Kontorer gir bedre arbeidsmiljø enn åpne kontorlandskaper.Må se dette i større sammenhengJacobsen er ikke overrasket over lavere produktivitet i åpne kontorlandskap. Dette ser Viventos konsulenter ofte ser når de kartlegger arbeidsprosesser i norske virksomheter. Mer overraskede er det at åpne landskap ikke scorer høyere på arbeidsmiljø.– De viktigste argumentene for å velge åpne kontorer er at dette trigger kommunikasjon, bedre samarbeid og tettere relasjoner. Slike argumenter brukes selvsagt hyppigere av ledelsen enn at de skal spare husleie ved å plassere flere ansatte på et mindre område. Det må være et tankekors for mange ledere at de positive effektene av åpne kontorer ikke er større.– Jeg sier ikke at åpne landskap er feil – tvert i mot. Trolig vil mange bedrifter kunne øke både produktiviteten og trivselen ved slike løsninger. Poenget er at under vurderingen av hvordan de ansatte skal organiseres, så må dette sees i sammenheng med en rekke andre faktorer. Spesielt er det viktig å ta hensyn til bedriftens arbeids- og produksjonsprosesser.