BI-studenter: Dette gir bedrifter flere fordeler

Fordelene ser ut til å være mange for bedriftene som tar sosiale medier i bruk i produktutvilingen, mener mastergradstudent Alexandra Eldby.

Publisert 12. sep. 2014 kl. 11.16
Oppdatert 12. sep. 2014 klokken 11.32
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 548 ord
En studie utført av utviklingseksperter ved konsulentselskapet Kalypso viser at produkter som er utviklet med bruk av sosiale medier i snitt oppnår 6 % høyere markedsandel enn produkter som ikke er det.- Likevel er det få norske bedrifter som bruker innsikt fra sosiale medier til å utvikle nye produkter, sier Alexandra Eldby. Hun har nylig leverte inn masteroppgaven «Unlocking the potential of incorporating social media in development processes» ved Handelshøyskolen BI i Oslo, i samarbeid med medstudent Kristoffer Pedersen.Fordelene synes å være mange for bedriftene som tar denne teknologien i bruk, konkluderer Eldby på bakgrunn av sin studie. I oppgaven har de to studentene pratet med 18 store, norske aktører, som alle er svært synlige i sosiale medier. Til tross for fokuset på synlighet, var det få av disse som systematisk brukte sosiale medier som et ledd i produktutviklingen.- For de aller fleste bedriftene hadde likevel informasjon fra sosiale medier påvirket produktsortimentet en eller flere ganger. Flere av bedriftene brukte tid på å prøve seg frem på området, og sa at de ønsket å bruke sosiale medier mer i utviklingen av produkter i fremtiden, sier Eldby til HegnarKvinner.
Positive effekterKan optimalisere innkjøp
Alle selskapene i studien var opptatt av å ha en dialog med kundene i sosiale kanaler, men noen gjorde det først og fremst som et ledd i markedsføring og kundeservice. Flere var likevel interesserte i å lære mer om sine kunder for slik å kunne tilpasse sine produkter.- Selv om alle bedriftene i studien brukte analyse til å følge med på hva som ble sagt om deres egen merkevare og til å overvåke konkurrenter, var det få som brukte analyse til å avdekke mønstre og utviklingen i trender. Manglende analytiske ferdigheter, samt lite effektive analyseverktøy synes å være avgjørende barrierer for analyse av sosiale medier, sier Eldby.Flere av selskapene som ble intervjuet og som hadde tatt i bruk sosiale medier i utviklingsprosesser var svært fornøyde med resultatet. En av de største fordelene synes helt gjennomgående å være at sluttproduktet blir mer brukervennlig. - I følge DNB’s representant ledet bruken til at sluttproduktet rett og slett ble bedre, sier Eldby.DNB, Kraft Foods, Stabburet, og Tine er noen av selskapene som bruker sosiale medier til mer enn markedsføring.- En annen fordel var at det ga rask tilbakemelding på om produkter eller komponenter ved produkter ikke fungerte, slik at man kunne endre dette, eller tilbaketrekke produkter før misnøyen økte eller merkevarenavnet ble svekket.I tillegg var flere av deltakerne i undersøkelsen opptatt av at sosiale kanaler er en kostnadseffektiv kilde til forbrukerinnsikt sammenlignet med mer tradisjonelle markedsundersøkelser.Bedriftene som jobbet med detaljhandel innenfor mote, datautstyr og Telecom, så også en sammenheng mellom buzz rundt enkelte produkter i sosiale kanaler og etterspørselen etter disse.- Dette synes å kunne antyde hva som vil selge, og vi tror det kan være en ressurs for å optimalisere innkjøp i fremtiden, forklarer Eldby.- Et viktig funn fra undersøkelsen var at bruken av sosiale medier i utviklingen av produkter avhenger av tett samarbeid mellom ulike avdelinger. Sosiale medier brukes i større og større grad til langt mer enn markedsføring, likevel er det som regel markedsføringsavdelingen som har eierskap for bedriftens aktiviteter i sosiale medier. Flere av bedriftene vi pratet med hadde nylig gjennomgått strukturelle endringer, for at ansvaret for sosiale medier skulle gå på tvers av ulike fagområder, avslutter Eldby.