Ekspert: Derfor må du alltid ha rett

Hvis du alltid må ha rett i diskusjoner risikere du å støtet fra deg andre mennesker.

Foto: Scanpix
Kultur

Vi ender stadig i situasjoner og diskusjoner der vi mener at vi selv har rett. For mange nøyer ikke egoet seg med å konstatere det - vi vil gjerne overbevise motparten om at de tar feil.Coach Peter Vajda forklarer fenomenet med at egoet ønsker å føle seg sterkt og trykt, og det gjør det når vi opplever å ha rett. På den annen siden føler vi oss små, usikre og redde når vi opplever å ta feil.- Det er alltid en som må tape i denne vinn og tap-dynamikken. Og når man har en kontinuerlig frykt for ikke å ha rett, så ender forholdene opp med å handle om konkurranse, konflikter, frustrasjon, mistro, sinne og sorg, skriver Vajda på Managmenet-Issues.Frykten for ikke å ha rett springer ut av at vi tidlig i livet lærte at vi er separate individer. Våre intensjoner og oppfatninger blir det samme som ”jeg”. Så dersom man tar feil er det en trussel mot ”jeget”.Men er det viktigere å ha rett en å være lykkelig?- Når vi ikke kjenner behovet for å ha rett hele tiden, oppstår indre fred, harmoni og fellesskap. Det kommer leder til mer bevisste, åpne og tillitsfulle relasjoner der begge er vinnere, skriver Vadja.

Nyheter
Kultur