Rekordantall studenter tok grad i utlandet

Aldri før har så mange tatt gradsutdanningen sin utenfor Norges grenser.

Marianne Andreassen - Foto - Lånekassen
Kultur

24 424 nordmenn studerte i utlandet forrige studieår, og nesten 17 000 av dem tok hele utdanningen sin ute. Antallet studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet i undervisningsåret 2013–2014, gikk imidlertid ned.– Antallet norske studenter i utlandet har økt hvert eneste år de siste årene, men i fjor var denne økningen noe mindre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.16 910 studenter tok hele utdanningen sin i utlandet i 2013–2014, en økning på fire prosent fra året før. Men antallet studenter som valgte å ta en del av utdanningen sin utenfor Norge, har gått noe ned. 7 514 delstudenter vil si 602 færre studenter enn året før, noe som tilsvarer en nedgang på 7,4 prosent.Storbritannia mest populærtAndelen av den totale norske studentmassen som studerer i utlandet, holder seg også stabil. 13,3 prosent av alle som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning forrige undervisningsår, reiste utenlands, året før gjorde 13,8 prosent det samme.– 5 524 studenter valgte i fjor å ta hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia. USA følger på andreplass, men også Danmark, Australia og Polen er populære studieland, forteller Andreassen.Økonomi, business, administrasjon og ledelse er de mest attraktive fagområdene for norske gradsstudenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.Flest på bachelornivåDe fleste studenter som tar en hel grad utlandet med støtte fra Lånekassen, studerer på bachelornivå. Mens 9 559 studerte på bachelornivå, var det 6 858 gradsstudenter på mastergradsnivå.Antall norske elever i videregående skole som reiser på utveksling, minket noe i 2013–2014. 2 034 elever tok ett år av videregående skole i utlandet dette undervisningsåret, en nedgang på 13,5 prosent.

Nyheter
Kultur